Önkormányzat

Képviselőtestület tagjai

Polgármester Módos Ferenc
Alpolgármester  
Képviselők  
   
   
Körjegyző

Ottlakán Roland Olivér

Aljegyző Csillagné Fábián Éva
Adóügyi előadó
Nagy Krisztina
Pénzügyi főelőadó (költségvetési gazdálkodás)  
Építésügyi főelőadó  
Pénzügyi előadó Lukács Istvánné

Képviselők: felelősök és feladataik:

KOCSIS GÁBOR - településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (temető, közvilágítás, közutak, közterületek: parkok, parkolók), környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, hulladékgazdálkodás

PAPP IMRÉNÉ - egészségügyi alapellátás, egészséges életmód, szociális és gyermekjóléti ellátások, hajléktalan ellátás, idősügy

GOSZTOLA PÉTERNÉ -  Oktatás, nevelés, kultúra, sport, ifjúság (óvoda, iskola, könyvtár, tájékoztatás)

MUSZIK ANTAL - gazdasági ügyek: Godena Kft., helyi piac, katasztrófavédelem, polgári védelem

MÓDOS FERENC - gazdaságszervezés, turizmus, közművelődés, közfoglalkoztatás, pályázatok

 

Közbiztonság és köztisztaság:

Kossuth és Fő utca: Kocsis Gábor

Dózsa György utca: Gosztola Péterné

Árpád és Jókai utca: Papp Imréné

Széchenyi és Rákóczi utca: Muszik Antal

Önkormányzat

HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9362 - Himod
Kossuth Lajos utca 1.

Telefon: +36-96/255-114

Harmadik oszlop

Civil szervezetek