Önkormányzat

Képviselőtestület tagjai

Polgármester Módos Ferenc
Alpolgármester  Muszik Antal
Képviselők  
   
   
Közös Hivatal jegyzője:

Ottlakán Roland Olivér

Aljegyző Csillagné dr. Fábián Éva
Adóügyi előadó
Horváthné Ivánkovics Andrea
Pénzügyi előadó Dömötöri Virág
Anyakönyvvezető Horváth Attila
Falugazdász ügyfélfogadás Kapuváron 

Képviselők: felelősök és feladataik:

KOCSIS GÁBOR - településfejlesztés, településrendezés, településüzemeltetés (temető, közvilágítás, közutak, közterületek: parkok, parkolók), környezetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, hulladékgazdálkodás

PAPP IMRÉNÉ - egészségügyi alapellátás, egészséges életmód, szociális és gyermekjóléti ellátások, hajléktalan ellátás, idősügy

GOSZTOLA PÉTERNÉ -  Oktatás, nevelés, kultúra, sport, ifjúság (óvoda, iskola, könyvtár, tájékoztatás)

MUSZIK ANTAL - gazdasági ügyek: Godena Kft., helyi piac, katasztrófavédelem, polgári védelem

MÓDOS FERENC - gazdaságszervezés, turizmus, közművelődés, közfoglalkoztatás, pályázatok

 

Közbiztonság és köztisztaság:

Kossuth és Fő utca: Kocsis Gábor

Dózsa György utca: Gosztola Péterné

Árpád és Jókai utca: Papp Imréné

Széchenyi és Rákóczi utca: Muszik Antal

Önkormányzat

HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9362 - Himod
Kossuth Lajos utca 1.

Telefon: +36-96/255-114

 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Harmadik oszlop

Civil szervezetek