HIMODI HÍRMONDÓ - 2015. április

Himod Tisztelt Lakossága!

Változatos, pörgős napokat élünk sok-sok tennivalóval, vitákkal. Korábban nem tapasztalt számú testületi ülést tartunk, van elfogadott költségvetésünk, megszüntettük a Godena Kft-t, a konyhát az önkormányzathoz helyeztük vissza.

 

 

A Mihályi központú Közös Hivatalhoz való tartozást korábban sem kezdeményeztük, nem támogattuk, a Kormánybiztos Úr jelölte ki Himodot Mihályihoz 2013-ban. A tiltakozásunk egyrészt a múltból gyökeredzett, másrészt a Mihályi-Himod közötti tömegközlekedés hiánya motiválta.

A múlt év végén lett volna esély arra, hogy változtassunk az eddigi rendszeren és Cirák legyen a Közös Hivatal központja, majd rotációval évente más falu, Kisfalud és Himod is következett volna.

Ezt a ciráki, kisfaludi és a himodi polgármester támogatta, megtapasztalva a már 4 éve működő héttagú közös hivatal számtalan hátrányát és kevés előnyét, míg a Mihályi központosítást értelemszerűen a mihályi, vadosfai és gyórói polgármesterek támogatták. Időközben Hövej kilépett ebből a társulásból, mert a törvény lehetőséget teremtett erre a választások évében.

Az esélyeink azonban elszálltak, mert a rotációs elképzelést, a ciráki központot csak a ciráki és a kisfaludi testületi tagok támogatták, mi, himodiak 4-1 arányban elvetettük.

Maradt tehát a Mihályi központ és rövidesen kaptunk egy büntetésnek tűnő költségvetést, amely véleményem szerint igazságtalan, méltánytalan és szakmaiatlan. Annak ellenére, hogy a hat közül a harmadik legnagyobb lélekszámú település vagyunk és a harmadik legnagyobb összeget fizeti utánunk az állam a feladatok elvégzésére, itt a legkisebb létszámú és időtartamú az ügyfélfogadás és az ügyintézés (és pl. szabadságolás esetén nincs helyettesítés).

A szakmaiatlanságnál csak az egyik konyhai dolgozó nyugdíjazása körüli zűrzavart említem, a rossz számítás miatt. De a legfrissebb az, hogy másfél millió forintot vissza kell fizetnünk az óvoda múlt évi állami támogatásából az Államkincstárnak a normatíva elszámolásánál. Abból a pénzből, amit már felhasználtunk az óvoda működtetésére.

Szinte hetente vagyunk kénytelenek testületi ülést tartani változó sikerrel. Hol a testület határozatképtelen, hol a jegyző vagy a helyettesítő aljegyző nem jelennek meg az üléseken.

Megszavaztuk a költségvetést, de fél óra múlva már módosítottuk is. Az ez évi költségvetésünkbe nincs betervezve falufejlesztés, nem szerepel benne a fiatalok támogatása. Megnyirbáltuk a Nyugdíjas Klub költségvetését, kedvezőbbé tettük viszont az önkéntes tűzoltókét és változatlanul hagytuk a Sportegyesületét. Ez év elejétől a pályázati pénzből megvalósult Szálláshelyet a Sportegyesület üzemelteti.

A most épülő Kossuth utcai járda költségeit még az előző képviselő testület nyerte el pályázaton. Már befejeződött a kivitelezése, a Víztársulatnál dolgozó -többségében himodiak- nagyon szépen és szervezetten végezték a munkálatokat. A költségvetésben talán a legfájóbb a falubusz vásárlásának az elmaradása. Az előző testületnek már volt határozata, de mivel késtek az állami támogatások átcsúszott a vásárlás lehetősége erre az évre. Valószínű, hogy napokon belül újra lehet pályázni alapszolgáltatási feladatok (szakorvosi ellátás, szociális feladatok ellátása, óvodások, iskolások, civil szervezetek tagjainak a szállítása stb.) fejlesztésére.

Kedvező hír, hogy a Sportegyesület benyújtja pályázatát buszvásárlásra és sikeres elbírálás esetén beszerzi a gépkocsit. Az önkormányzat együttműködési megállapodást tud kötni a Sportegyesülettel a fent említett szállításokra.

Néhány gondolat a Godena Kft-vel kapcsolatban.

Magyarország 3000 önkormányzata közül 2000-nél gazdasági társaság (Kft.) végzi a feladatok egy részét. Mi azonban februárban azonnali hatállyal megszüntettük (4-1) a Godena Kft-t, majd 2 héttel később a megszüntetés időpontját egy hónappal kitoltuk. A Kft. az utóbbi időszakban veszteséges volt ugyan, de ezt a mértéket az önkormányzat által üzemeltetett konyha vesztesége is elérte, kb. 2-5 millió forint közötti nagyságban. A mostani veszteség oka a csökkenő óvodai, iskolai és szociális főzés. Magasak az energia, a munkabér és a közteher költségei, hiányosságok keletkeztek a vezetésben. Ugyanakkor a környék főzőhelyeihez képest nálunk a legalacsonyabb a főzött étel adagára.

A Kft. számláján most is van közel másfél millió forint, amihez nem juthatunk hozzá, mert nem tudtunk ügyintéző vezetőt kijelölni. A legutolsó könyvelési adatok alapján (február 13.) a Kft-nek közel 2 milliós forintos pénzeszköze van. Április 1-től megkezdődik a Kft. végelszámolása, vagy rosszabb esetben a Törvényszék döntése alapján a felszámolása. Az utóbbinak nem tervezhető és szinte beláthatalan milliós kifizetési vonzata lehet és nem jutunk hozzá a fent említett közel 3 millió forinthoz.

Vezető és az elmaradt könyvelés hiányában az adósságokról most még nem tudunk pontosat, de várhatóan nem lesz magasabb, mint az önkormányzatnál üzemelő konyhánál.

Az önkormányzat számára ugyanakkor kedvező volt, hogy az áfa fizetése minden hónapban alacsonyabb volt, mint korábban. Megszüntetés helyett talán célszerűbb lett volna úgy szervezni, hogy ne legyen, vagy csak minimális a veszteség. 2 fő konyhai alkalmazott mellett erre már jó esély kínálkozott.

A közétkeztetésben résztvevő konyhákat a 37/2014 EMMI rendelet több új előírás betartására kötelezi. Teljesíteni kell – egyébként a gyerekek érdekében is a táplálkozás – egészségügyi előírások biztosítását. A rendelet 2015. január 1-én lépett hatályba, de a kormányzat szeptemberig átmeneti időt biztosított. De ez nem azt jelenti, hogy szeptember 1-től kell a rendeletben előírtak szerint főzni és nem azt jelenti, hogy a rendeletet most nem kell betartani. A gyermekétkeztetés jogszabályok szerinti biztosítása a képviselő testület felelőssége, a szociális étkezés esetében pedig a szolgáltató intézményé. A mi konyhánk a fenti elvárásoknak nem felel meg, de nem felelt meg a Kft. sem. Ezért 2015. április 1-től a Nyitott Kapu -Vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ felmondta a szociális célú ebéd vásárlását azzal, hogy új szerződést akkor tud kötni, ha a konyha teljes körűen megfelel a 37/2014. rendeletnek. Ehhez azonban a konyhának fél millió forintot kell eszközökre biztosítani, hogy a konyha vezetője mielőbb meg tudja tanulni a számítógép és a program használatát.

Ismét felvetődik a kérdés, nem lenne-e célszerűbb a napi 4000 adag ételt biztosító RÁBAKÉSZ Kft-vel megállapodást kötni, aki levenné az adminisztráció jelentős terhét a vállunkról és egyúttal megoldaná a hiányzó feltételeket. Az Osli és babóti önkormányzat ezt épp az év elején tette meg.

Április 1-étől a konyha önkormányzati irányítással működik és már az első napokban veszteséggel indult a magas fajlagos energia és munkabérek miatt. Most napi 30 adag ebédet főz a konyha 2 teljes munkaidős alkalmazottal.

Az önkormányzatra nehezedő terhek és a részben tőlünk független nehézségek miatt a feladatainkat csak összefogással tudjuk megoldani.

Megszavaztuk az éves rendezvényeket és azok szervezőit. Az első program az Egészségnap április 25-én lesz Gosztola Péterné képviselő vezetésével.

Himod minden itt élő és elszármazott lakosának békés és örömteli Húsvéti Ünnepeket kívánok!

Himod, 2015. április 2.

                                                         Tisztelettel:

            

                                                                                         Módos Ferenc

                                                                                           polgármester

            

 

module 1

Faluképek

module 2

Vizek, szántóföldek

module 3

További képek

module 4

Tereprally 2013

Önkormányzat

HIMOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
9362 - Himod
Kossuth Lajos utca 1.

Telefon: +36-96/255-114

 

ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉS: 

https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap

Harmadik oszlop

Civil szervezetek